HULP OF ADVIES NODIG?

Deze contactpagina is geen vervanging van medisch advies. BIOCODEX kan geen vragen beantwoorden over algemene medische informatie of vragen over uw persoonlijke gezondheid.

Als u vragen hebt over een specifieke medische aandoening, raadpleeg dan een arts. Als u gezondheidsproblemen ondervindt als gevolg van het gebruik van een van onze producten, neem dan in eerste instantie contact op met een arts. Indien u wenst:

-een klacht in te dienen over de kwaliteit van een product, kies het thema: Defect product / Kwaliteitsklacht

-informatie over een product te verkrijgen, kies het thema: Productinformatie / Gebruiksadvies / Samenstelling

-een ongewenst voorval te melden na gebruik van een product, kies het thema: Bijwerkingen / Ongewone bijwerkingen

Vermeld de naam van het betrokken product en het batchnummer, vermeld vervolgens uw naam en e-mailadres of telefoonnummer, beroep (optioneel) en beschrijf ofwel uw kwaliteitsklacht, ofwel uw verzoek om informatie over het product, ofwel het ongewenste voorval met bruikbare informatie over de persoon die dit voorval heeft gehad. De verstrekte gegevens/informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Als u contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van BIOCODEX (DPO) om uw rechten op grond van de GDPR uit te oefenen, een inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden of voor een andere vraag in verband met uw persoonsgegevens, kunt u dit formulier gebruiken door het onderwerp "Persoonsgegevens (GDPR)" te selecteren. Om uw rechten uit te oefenen, kan u worden gevraagd een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te verstrekken indien de in uw verzoek verstrekte informatie niet toelaat u met zekerheid te identificeren (dit bewijs zal worden gewist aan het einde van uw verzoek).

De in dit formulier verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw vraag (velden met een asterisk zijn verplicht). Klik hier om meer te weten te komen over de verwerking van uw gegevens en uw rechten.

Verplichte velden*