Contact

Heeft u hulp nodig?
Wenst u meer informatie? Over onze producten of ons engagement?

Als u contact wilt opnemen met de BIOCODEX Data Protection Officer (DPO) om uw GDPR-rechten uit te oefenen, een inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden of voor een vraag met betrekking tot uw persoonsgegevens, gebruik dan dit formulier. Om uw rechten uit te oefenen, kan een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) worden gevraagd als de informatie die in uw verzoek is verstrekt niet met zekerheid kan worden geïdentificeerd (dit bewijs wordt aan het einde van uw verzoek verwijderd). De informatie die in dit formulier wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken (velden gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht). Klik hier voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten.

Vul het bijgevoegde formulier in en wij antwoorden u zo snel mogelijk.

Aan particulieren en om logistieke redenen kunnen wij geen stalen sturen;
professionals in de gezondheidszorg kunnen een aanvraag indienen via dit formulier.

Om te voldoen aan de meest recente regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het kader van ons streven naar transparantie ten opzichte van u, herinneren wij u eraan dat de informatie die via de onderstaande vragenlijst wordt verzameld, zal worden verwerkt door de onderneming S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’, de verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te 174, quai de Jemmapes 75010 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 490 493 467, met het oog op het beheer van uw verzoek om informatie of uw klacht. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens in het kader van dit doel is het legitieme belang (artikel 6.1.f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gegevens die zo worden verzameld, zijn essentieel voor deze verwerking en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de bevoegde diensten van S.P.M.D.. ‘IPRAD GROUP’. Uw gegevens worden in Frankrijk bewaard voor de tijd die nodig is om aan het bovenstaande doel te voldoen en conform de geldende voorschriften en wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren. U hebt het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben, het recht op de overdraagbaarheid van deze gegevens en het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens. U hebt ook het recht om na uw overlijden richtlijnen op te stellen voor de verwerking van deze gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met de algemene directie van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’, per post naar bovenstaand adres. Dien deze aanvraag in samen met een kopie van een identiteitsbewijs. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), meer bepaald op de website. Voor alle informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL www.cnil.fr raadplegen. Tot slot hebt u het recht om op elk moment aan te geven aan de S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ dat u geen medische informatie of reclame meer wil ontvangen.